สร้างเมื่อ :
Database Monster Boss

ปรับแต่งโดย Choco-RO Classic

กดดูข้อมูลตรงเมนูแท็ปด้านล่าง

Monster : Vocal MOB ID : 1088

แผนที่

ชื่อแมพ : prt_fild07

ข้อมูล

เลือด 3,016

ขนาด กลาง

ประเภท Undead

ธาตุ Undead

เวลาเกิด 30 ~ 35 นาที

ไอเท็มดรอป

Romantic Gent 0.10%

Grasshopper's Leg 70%

Emerald 10%

Rocker Doll 15%

Vocal Card 0.01%

Monster : Toad MOB ID : 1089

แผนที่

ชื่อแมพ : gef_fild01

ข้อมูล

เลือด 5,065

ขนาด กลาง

ประเภท Fish

ธาตุ Water

เวลาเกิด 30 ~ 35 นาที

ไอเท็มดรอป

Big Ribbon 0.10%

Honey 20%

Zircon 10%

Glass Bead 15%

Alcohol 1%

Detrimindexta 1%

Toad Card 0.01%

Monster : Mastering MOB ID : 1090

แผนที่

ชื่อแมพ : moc_fild03

ข้อมูล

เลือด 2,415

ขนาด กลาง

ประเภท Plant

ธาตุ Water

เวลาเกิด 30 ~ 35 นาที

ไอเท็มดรอป

Unicorn Horn 0.10%

Unripe Apple 0.20%

Pearl 10%

Apple 70%

Apple 40%

Apple Juice 40%

Mastering Card 0.01%

Monster : Dragon Fly MOB ID : 1091

แผนที่

ชื่อแมพ : moc_fild06

ข้อมูล

เลือด 2,400

ขนาด เล็ก

ประเภท Insect

ธาตุ Wind

เวลาเกิด 30 ~ 35 นาที

ไอเท็มดรอป

Sweet Gent 0.10%

Red Herb 70%

Amethyst 15%

Chonchon Doll 20%

Clip 1%

Rusty Iron 0.20%

Grape Juice 30%

Dragon Fly Card 0.01%

Monster : Eclipse MOB ID : 1093

แผนที่

ชื่อแมพ : prt_fild02

ข้อมูล

เลือด 1,800

ขนาด กลาง

ประเภท Brute

ธาตุ Neutral

เวลาเกิด 30 ~ 35 นาที

ไอเท็มดรอป

Cute Ribbon 0.10%

Red Herb 70%

Opal 12%

Glass Bead 15%

Four Leaf Clover 0.30%

Rainbow Carrot 0.20%

Eclipse Card 0.01%

Monster : Phreeoni MOB ID : 1159

แผนที่

ชื่อแมพ : anthell01

ข้อมูล

เลือด 90,800

ขนาด ใหญ่

ประเภท Brute

ธาตุ Neutral

เวลาเกิด 60 ~ 65 นาที

ไอเท็มดรอป

Tongue 70%

Fortune Sword 0.10%

Ant Jaw 50%

Mr. Scream 0.30%

Elunium 29%

Phreeoni Card 0.01%

MVP! Necklace of Oblivion 5%

MVP! 1carat Diamond 10%

MVP! Star Crumb 40%

Monster : Maya MOB ID : 1147

แผนที่

ชื่อแมพ : anthell02

ข้อมูล

เลือด 67,450

ขนาด ใหญ่

ประเภท Insect

ธาตุ Earth

เวลาเกิด 120 ~ 125 นาที

ไอเท็มดรอป

Safety Ring 0.10%

Tiara 0.10%

Armlet of Obedience 0.20%

Mother's Nightmare 0.10%

Elunium 35%

Maya Card 0.01%

MVP! 1carat Diamond 20%

MVP! Old Blue Box 30%

MVP! Old Purple Box 20%