สร้างเมื่อ :
ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Choco-RO Classic 1.0

กรุณาเลือกดาวน์โหลดลิ้งใดลิ้งหนึ่งเท่านั้น (อัพเดท 16.02.2023)

ตัวเกมส์เต็ม

No. Flie Size Upload Recommend Download
1 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
2 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
3 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
4 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
5 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
6 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
7 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
8 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
9 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
10 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
11 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
12 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
13 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
14 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
15 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
16 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
17 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
18 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
19 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
20 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
21 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
22 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
23 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
24 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
25 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
26 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
27 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
28 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
29 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome
30 Choco-RO_Install_16022023 3.26 GB Google Drive กรุณาโหลดผ่าน Google Chrome

สำหรับโหลดแพทซ์ไม่ผ่าน

No. Flie Size Upload Recommend Download
1 Manual_Patch_11052023 16.7 MB แตกไฟล์ไว้ใน Folder เกมส์ Choco-RO อัพเดท 11.05.2556
คำแนะนำ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อให้การช่วยเหลือทันที


ผลการตรวจสอบสแกนไวรัสตัวเกมส์