สร้างเมื่อ :
Choco Patch MA 2

รายการอัพเดทแพทซ์ครั้งที่ 2


 • ปิดปรับปรุง 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.


 •      1. เพิ่มแผนที่และมอนเตอร์ดังต่อไปนี้ :-


 • treasure01
  - -

  pay_fild04
  - -

  pay_fild09
  - -

  pay_fild10
  - -

  gef_fild03
  - -

  gef_fild09
  - -

  gef_fild10
  - -

  moc_fild12
  - -

  moc_fild13
  - -

  moc_fild18
  - -


 •      2. เพิ่ม (02)Choco Special Box
 • หาได้จาก NPC Zeny Point บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 25,000 Zeny Point
 • ซื้อได้จาก NPC บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 35,000 Zeny (สกิล Discount ไม่มีผลต่อการซื้อ)

 •     
 •      เมื่อทำการเปิดจะสุ่มได้ไอเท็มดังต่อไปนี้
 • Binoculars [0] (ID# 2296)
 • Beanie [0] (ID# 5076)
 • Two-Handed Sword [2] (ID# 1158)
 • Kafra Ring [0] (ID# 2640)
 • Gold (ID# 969)
 • Research Tool Bag (ID# 53064)
 • Elemental Fire Scroll (ID# 53044)
 • Elemental Holy Scroll (ID# 53048)
 • Old Blue Box (ID# 603)
 • Yggdrasil Seed (ID# 608)
 • Emperium (ID# 714)
 • Awakening Potion (ID# 656)
 • Rough Oridecon (ID# 756)
 • Rough Elunium (ID# 757)
 • White Potion (ID# 504)
 • White Potion (ID# 505)
 • Grape (ID# 514)
 • Life Insurance (ID# 12209)
 • Firecracker (ID# 12018)
 • Honey (ID# 518)
 • Royal Jelly (ID# 526)
 • Concentration Potion (ID# 645)
 • Free Ticket for Kafra Transportation (ID# 7060) ไอเท็มติดตัวละคร
 • Free Ticket for Kafra Storage (ID# 7059) ไอเท็มติดตัวละคร •      3. รายการไอเท็มที่ขายเป็น Zeny Point ได้ใน MA 2
 • Cactus Needle ขายได้ 41 Zeny Point
 • Acorn ขายได้ 49 Zeny Point
 • Orcish Voucher ขายได้ 71 Zeny Point
 • Earthworm Peeling ขายได้ 98 Zeny Point
 • Skel-Bone ขายได้ 116 Zeny Point

 •     


 •      4. เพิ่มระบบ คราฟไอเท็ม (คุณสมบัติยังคงอยู่ในความคลาสสิค ไม่เหลื่อมล้ำ)
 • Kafra Ring คุณสมบัติ เมื่อจำกัดมอนเตอร์จะได้รับ EXP + 3-5%
 •     

 •       

 • เงื่อนไขในการคราฟไอเท็ม
 • วัตถุดิบหลัก : Kafra Ring [1] (ID# 2640) จำนวน 1 ea , หาได้จากกล่อง (02)Choco Special Box
 • วัตถุดิบรอง : Oridecon (ID# 984) จำนวน 1 ea , Elunium จำนวน 1 ea (ID# 985) จำนวน 1 ea , เงิน 100,000 Zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 • กระเป๋าวิจัยหาได้จาก (01)Choco Special Box และ (02)Choco Special Box
 •     
 •   


 •      5. เพิ่มเควสสกิลเสริม Energy Coat ของอาชีพ Magician


 •      6. เพิ่ม Elemental Water Scroll บริเวณห้องตีบวกของทุกเมือง
 •     


 •      7. เพิ่ม Critical Damage Scroll บริเวณห้องตีบวกของทุกเมือง ขาย 1,000 zeny (ราคาจะมีปรับขึ้นตามกลไกลตลาด)
 •      


 •      8. เพิ่ม Holy Light Scroll บริเวณห้องตีบวกของทุกเมือง ขาย 1,000 zeny (ราคาจะมีปรับขึ้นตามกลไกลตลาด)
 •      


 •      9. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำใบธาตุ Fire , Holy , Water
 • จาก Rough Oridecon เป็น Emveretarcon
 • เงิน 5,000 Zeny
 •     


 •      10. เพิ่มแร่ธาตุเล็กสามารถเอาไปแลกแร่ Emveretarcon ได้ บริเวณห้องตีบวกของทุกเมือง
 •     


 •      11. เพิ่มกิจกรรมทอยเต๋า เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
 •     

 • ของรางวัลจากกิจกรรม
 • ตัวละครจะต้องมีเลเวล 20 ขึ้นไป ถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • รอบที่ 1-5 จะได้รับ รอบละ HP Potion จำนวน 5 ea , SP Potion จำนวน 5 ea
 • ผู้ชนะจะได้รับ VIP Card 1 ชั่วโมง จำนวน 1 ea , Field Manual 25% จำนวน 1 ea , Job Manual 25% จำนวน 1 ea , Bubble Gum 25% จำนวน 1 ea


 •      12. กิจกรรม Special Job Base +300% (เฉพาะ Job เท่านั้น)
 • ระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2566 (วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)
 • ปรับเรท Exp Base กลับไป x1 ตามเดิม
 •      •      13. เพิ่มเควสอัพเกรด Sakkat
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ
 • วัตถุดิบหลัก : Sakkat (2280) จำนวน 1 ea
 • วัตถุรอง : Trunk (1019) 200 ea , Oridecon (984) 3 ea , Elunium (985) 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •   


 •      14. เพิ่มเควสย่อยไอเท็มคราฟ เพื่อเป็นวัถตุดิบหลักในการคราฟไอเท็มในขั้นตอนต่อไป
 •      •      15. เพิ่มเควสอัพเกรด Cigarette
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ
 • วัตถุดิบหลัก : Cigarette Bradium (53089) จำนวน 1 ea
 • วัตถุรอง : Oridecon (984) 1 ea , Elunium (985) 1 ea , เงินจำนวน 100,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •  


 •      16. เพิ่มเควสอัพเกรด Romantic Leaf
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ
 • วัตถุดิบหลัก : Romantic Leaf Bradium (53090) จำนวน 1 ea
 • วัตถุรอง : Oridecon (984) 2 ea , Elunium (985) 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •  


 •      17. เพิ่มเควสอัพเกรด Romantic Flower
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ
 • วัตถุดิบหลัก : Romantic Flower Bradium (53091) จำนวน 1 ea
 • วัตถุรอง : Oridecon (984) 3 ea , Elunium (985) 3 ea , เงินจำนวน 300,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •  


 •      18. เพิ่มเควสอัพเกรด Pipe
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ
 • วัตถุดิบหลัก : Smoking Pipe Bradium (53092) จำนวน 1 ea
 • วัตถุรอง : Oridecon (984) 5 ea , Elunium (985) 5 ea , เงินจำนวน 500,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •  


 •      19. เพิ่มบัพเมื่อถูกตรวจสอบบอท
 • เมื่อผู้เล่นถูกระบบตรวจสอบบอท หลังจากตอบคำถามเรียบร้อยแล้วผู้เล่นจะได้รับ Increasea AGI , Blessing เลเวล 10 เป็นเลเวล 5 นาที
 •      •      20. ปรับเปลี่ยนกิจกรรม Hunting Mission ใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 •      • การใช้ไอเท็มบางชนิดในการอัพเดทแพทซ์เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนการตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  แต่ทั้งนี้ยังคงยึดถือตามนโยบายแนวทางของเซิร์ฟเวอร์คงความคลาสสิค ไม่มีไอเท็มคุณสมบัติที่เหลื่อมล้ำมากเกินไป