สร้างเมื่อ :
Choco Patch MA 4

รายการอัพเดทแพทซ์ครั้งที่ 4


 • ปิดปรับปรุง 31 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. - 16.00 น.


 •      1. เพิ่มแผนที่และมอนเตอร์ดังต่อไปนี้ :-


 • moc_fild08
  - -

  moc_fild09
  - -

  moc_fild10
  - -

  moc_fild11
  - -

  moc_fild14
  - -

  moc_fild15
  - -

  moc_fild16
  - -

  moc_fild17
  - -

  in_sphinx1
  - -

  gef_dun02
  - -


 •      2. ปรับแต่ง Refine Bonus ใหม่
 • เมื่อใส่ +4 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +3% , Exp +3% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +1% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +1%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +5 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +5% , Exp +5% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +3% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +3%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +6 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +6% , Exp +6% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +5% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +5%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +7 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +7% , Exp +7% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +7% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +7%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +8 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +8% , Exp +8% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +8% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +8%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +9 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +9% , Exp +9% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +9% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +9%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •     

 • เมื่อใส่ +10 (Armor , Muffler , Shield , Shoes , Weapon)
 • Drop +10% , Exp +10% , เพิ่มพลังโจมตีกึ่งมนุษย์ +10% , เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ +10%
 • มี Effect Aura ติดตัว (เพิ่มความสวยงาม)
 •      •      3. เพิ่ม Diamond of Ruin
 • เพิ่ม Diamond of Ruin ลงในมอนเตอร์ดัน Kamidal Mountain
 • Diamond of Ruin 10 ea สามารถแลก Fragment Elunium,Oridecon ได้ 1 ea
 •      •      4. เพิ่ม Orange ลงในมอนเตอร์ Peco Peco และ Condor
 •      •      5. ปรับแต่งระบบปาร์ตี้โบนัส EXP ใหม่
 • สมาชิกปาร์ตี้ 3-5 คน จะได้รับ EXP +30%
 • สมาชิกปาร์ตี้ 6-9 คน จะได้รับ EXP +50%
 • สมาชิกปาร์ตี้ 10-11 คน จะได้รับ EXP +70%
 • สมาชิกปาร์ตี้ 12 คน จะได้รับ EXP +100%


 •      6. ไอเท็ม Grief for Greed
 •     

 • เมื่อนำไอเท็มไปอัพเกรดจะได้คุณสมบัติ : เมื่อใช้สกิล Mammonite จะเสียเงิน zeny -50% , เพิ่มความแรงของสกิล Cart Revolution แรงขึ้น +15%
 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Grief for Greed 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Steel 100 ea , Elunium 3 ea , Oridecon 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 •     


 •      7. ไอเท็ม Masquerade
 • เมื่อนำไปเสริมพลังจะสุ่มได้ค่าสถานะดังนี้ : โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% (เล็ก กลาง ใหญ่) , Drop 1%
 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Masquerade 1 ea , Empower Stone 1 ea (ITEMID#53099) (ซื้อได้จาก NPC ราคา 100,000 zeny)
 • วัตถุดิบรอง : Elunium 3 ea , Oridecon 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 •     


 •      8. ไอเท็ม Machoman's Glasses
 • เมื่อนำไปเสริมพลังจะสุ่มได้ค่าสถานะดังนี้ : โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 3-5% (เล็ก กลาง ใหญ่) , Drop 3-5%
 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Machoman's Glasses 1 ea , Empower Stone 1 ea (ITEMID#53099) (ซื้อได้จาก NPC ราคา 100,000 zeny)
 • วัตถุดิบรอง : Elunium 3 ea , Oridecon 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 •     


 •      9. ไอเท็ม Elven Ears
 • เมื่อนำไปเสริมพลังจะสุ่มได้ค่าสถานะดังนี้ : โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 3-5% (เล็ก กลาง ใหญ่) , Drop 3-5%
 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Elven Ears 1 ea , Empower Stone 1 ea (ITEMID#53099) (ซื้อได้จาก NPC ราคา 100,000 zeny)
 • วัตถุดิบรอง : Elunium 3 ea , Oridecon 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 •     


 •      10. เพิ่ม (04)Choco Special Box
 • หาได้จาก NPC Zeny Point บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 25,000 Zeny Point
 • ซื้อได้จาก NPC บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 35,000 Zeny (สกิล Discount ไม่มีผลต่อการซื้อ)

 •     
 •      เมื่อทำการเปิดจะสุ่มได้ไอเท็มดังต่อไปนี้
 • Yellow Drooping Cat [0] (ID# 5234)
 • Magician Hat [0] (ID# 5045)
 • Composite Bow [4] (ID# 1705)
 • Shaman Ring [1] (ID# 2777)
 • Gold (ID# 969)
 • Research Tool Bag (ID# 53064)
 • Elemental Fire Scroll (ID# 53044)
 • Elemental Holy Scroll (ID# 53048)
 • Old Blue Box (ID# 603)
 • Yggdrasil Seed (ID# 608)
 • Emperium (ID# 714)
 • Awakening Potion (ID# 656)
 • Rough Oridecon (ID# 756)
 • Rough Elunium (ID# 757)
 • White Potion (ID# 504)
 • White Potion (ID# 505)
 • Grape (ID# 514)
 • Life Insurance (ID# 12209)
 • Firecracker (ID# 12018)
 • Honey (ID# 518)
 • Royal Jelly (ID# 526)
 • Concentration Potion (ID# 645)
 • Free Ticket for Kafra Transportation (ID# 7060) ไอเท็มติดตัวละคร
 • Free Ticket for Kafra Storage (ID# 7059) ไอเท็มติดตัวละคร
 • Trunk 5 ea (ID# 1019)
 • Steel 5 ea (ID# 999)


 •      11. รายการไอเท็มที่ขายเป็น Zeny Point ได้ใน MA 4
 • Black Hair ขายได้ 146 Zeny Point
 • Grit ขายได้ 153 Zeny Point
 • Rotten Bandage ขายได้ 175 Zeny Point
 • Little Evil Horn ขายได้ 264 Zeny Point
 • Horseshoe ขายได้ 294 Zeny Point

 •     


 •      12. เพิ่มใบเปลี่ยนเพศตัวละคร ลงขายใน Cashshop ราคา 1,590 Point
 •     


 •      13. กิจกรรม Special EXP & JOB +100% ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2566 (วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)
      

 •      14. เพิ่มเควสคราฟไอเท็มประเภท อาวุธ ดังต่อไปนี้
 • Bastard Sword [2] (Item ID#1154) เมื่อคราฟสำเร็จจะได้ Bastard Sword [3] (Item ID#1155)
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Bastard Sword [2] จำนวน 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี Research Tool Bag จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%


 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Two-Handed Sword [1] จำนวน 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี Research Tool Bag จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%


 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Stunner [0] จำนวน 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี Research Tool Bag จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%
 •      15. เพิ่มเควสคราฟไอเท็มประเภท Headgear ดังต่อไปนี้
 • Ghost Bandana [0] (Item ID#2274) เมื่อคราฟสำเร็จจะได้ [UPG] Ghost Bandana [1] (Item ID#53124)
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Ghost Bandana [0] จำนวน 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 3 ea , Elunium 10 ea , Oridecon 10 ea , เงินจำนวน 1,000,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี Research Tool Bag จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%


 • Angel Wing [0] (Item ID#2254) เมื่อคราฟสำเร็จจะได้ [UPG] Angel Wing [1] (Item ID#53125)
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Angel Wing [0] จำนวน 1 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 3 ea , Elunium 10 ea , Oridecon 10 ea , เงินจำนวน 1,000,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี Research Tool Bag จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%
 •      16. เพิ่ม Shaman Ring of Dungeon ลงในกล่อง Accessory Dungeon Box
 •  


 •      17. เพิ่มเควสคราฟไอเท็ม Shaman Ring of Dungeon
 • เมื่อนำ Shaman Ring of Dungeon [1] (ITEMID:53127) ไปเสริมพลังจะสุ่มได้ค่าสถานะ Drop Item 1-3%
 •  


 •      18. ปรับ Awakening Potion , Berserk Potion
 • ปรับให้น้ำยา Awakening Potion , Berserk Potion สามารถใช้กับอาชีพ Acolyte ได้


 •      19. ปรับ Double Strafe Delay Scroll
 • ปรับให้ Double Strafe Delay Scroll เมื่อตัวละครตาย สถานะ จะไม่หาย ไป


 •      20. เพิ่มกิจกรรม Craft Friday Night 21.00 - 23.59 น. บริเวณลาน Choco ณ เมือง Prontera


 • การใช้ไอเท็มบางชนิดในการอัพเดทแพทซ์เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนการตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  แต่ทั้งนี้ยังคงยึดถือตามนโยบายแนวทางของเซิร์ฟเวอร์คงความคลาสสิค ไม่มีไอเท็มคุณสมบัติที่เหลื่อมล้ำมากเกินไป