สร้างเมื่อ :
Choco Patch MA 5

รายการอัพเดทแพทซ์ครั้งที่ 5


 • ปิดปรับปรุง 7 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. - 18.00 น.


 •      1. เพิ่มแผนที่และมอนเตอร์ดังต่อไปนี้ :-


 • orcsdun02
  - -

  in_sphinx2
  - -

  prt_maze01
  - -

  gef_fild04
  - -

  mjolnir_06
  - -

  mjolnir_07
  - -

  mjolnir_08
  - -

  mjolnir_09
  - -

  mjolnir_10
  - -

  mjolnir_11
  - -


 •      2. ลดราคาไอเท็ม [C] Boost Exp Ring Box
 • ลดราคา จาก 3,500 Cash Point เหลือ 1,750 Cash Point
 • ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึง 13 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. (วันปิด MA)
 •      •      3. เพิ่ม NPC พนักงานเสริมสวย
 • คูปองสำหรับเสริมสวยซื้อได้จาก Cash Shop ราคาใบละ 1,490 Cash Point
 •       

 •      •      4. เปลี่ยนคุณสมบัติไอเท็ม [C] Choco Hat
 • เปลี่ยนคุณสมบัติใหม่จาก EXP +3% เป็น EXP +30%
 •      •      5. กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์
 •        Pot Dofle
 • โอกาสดรอปจากมอนเตอร์ Pot Dofle 10% (Bubble Gum มีผลต่อการดรอป)
 • มอนเตอร์ Pot Dofle จะอยู่ในแผนที่ gef_fild10 , moc_fild16 , moc_fild18 , mjolnir_10 , gef_dun02 , moc_pryd03 , pay_dun03 , izdun_dun02
 • แต่ละแผนที่จะมีมอนเตอร์ Pot Dofle จำนวน 10 ตัว และ ตายเกิดทุกๆ 5 นาที
 • และเมื่อผู้เล่นสะสม Songkran Water Bowl ได้จำนวน 20 ea สามารถนำไปแลก


 •      
 • เงื่อนไขการแลก
 • Songkran Water Bowl จำนวน 20 ea และ เงินจำนวน 100,000 zeny
 • จะสามารถแลก C Bubbly Arc Angeling Hairband Box 1 ea
 •      
 • เงื่อนไขการแลก
 • Songkran Water Bowl จำนวน 20 ea และ เงินจำนวน 100,000 zeny
 • จะสามารถแลก C Water Spellcaster Box
 •      
 • เงื่อนไขการแลก
 • Songkran Water Bowl จำนวน 20 ea และ เงินจำนวน 100,000 zeny
 • จะสามารถแลก C Water Tank Box

 • ผู้เล่นสามารถแลกไอเท็มได้ที่ สำนักงานใหญ่
 •     


 •      6. ไอเท็ม Gold Apple of Archer
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Apple of Archer 3 ea
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •     


 •      7. ไอเท็ม Magician Hat > Rabbit Magic
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Magician Hat 1 ea (ITEMID#5045)
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •     


 •      8. ไอเท็ม Yellow Drooping Cat
 •     

 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Yellow Drooping Cat [0] 1 ea (ITEMID#5234)
 • วัตถุดิบรอง : Gold 1 ea , Elunium 2 ea , Oridecon 2 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด
 • หากมี กระเป๋าวิจัย (Research Tool Bag) จะเพิ่มโอกาสคราฟสำเร็จ +20%
 •     

 •     

 • เมื่อนำไปเสริมพลังจะสุ่มได้ค่าสถานะดังนี้ : Matk 3-5%
 • เงื่อนไขในการทำ :
 • วัตถุดิบหลัก : Yellow Drooping Cat [0] 1 ea (ITEMID#53141), Empower Stone 1 ea (ITEMID#53099) (ซื้อได้จาก NPC ราคา 100,000 zeny)
 • วัตถุดิบรอง : Elunium 3 ea , Oridecon 3 ea , เงินจำนวน 200,000 zeny
 • โอกาสคราฟสำเร็จ 80%
 • หากคราฟไอเท็มไม่สำเร็จ วัตถุดิบหลักจะไม่หายไป แต่วัตถุดิบรองจะหายไปทั้งหมด


 •      9. เพิ่ม (05)Choco Special Box
 • หาได้จาก NPC Zeny Point บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 25,000 Zeny Point
 • ซื้อได้จาก NPC บริเวณสำนักงานใหญ่ ราคา 35,000 Zeny (สกิล Discount ไม่มีผลต่อการซื้อ)

 •     
 •      เมื่อทำการเปิดจะสุ่มได้ไอเท็มดังต่อไปนี้
 • Belt [0] (ID# 53101)
 • Kafra Ring [0] (ID# 53102)
 • Expert Ring [0] (ID# 53103)
 • Shaman Ring [0] (ID# 53126)
 • Evil Bone Wand [0] (ID# 1615)
 • Gold (ID# 969)
 • Research Tool Bag (ID# 53064)
 • Elemental Fire Scroll (ID# 53044)
 • Elemental Holy Scroll (ID# 53048)
 • Old Blue Box (ID# 603)
 • Yggdrasil Seed (ID# 608)
 • Emperium (ID# 714)
 • Awakening Potion (ID# 656)
 • Rough Oridecon (ID# 756)
 • Rough Elunium (ID# 757)
 • White Potion (ID# 504)
 • White Potion (ID# 505)
 • Grape (ID# 514)
 • Life Insurance (ID# 12209)
 • Firecracker (ID# 12018)
 • Honey (ID# 518)
 • Royal Jelly (ID# 526)
 • Concentration Potion (ID# 645)
 • Free Ticket for Kafra Transportation (ID# 7060) ไอเท็มติดตัวละคร
 • Free Ticket for Kafra Storage (ID# 7059) ไอเท็มติดตัวละคร
 • Trunk 5 ea (ID# 1019)
 • Steel 5 ea (ID# 999)


 •      10. รายการไอเท็มที่ขายเป็น Zeny Point ได้ใน MA 5
 •     


 •      11. กิจกรรม Special EXP & JOB +300% ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 13 เมษายน 2566 (วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)
      

 •      12. ปรับปรุงสกิลหน้าวาป
 • แก้ไข ไม่สามารถใช้สกิลบริเวณหน้าวาปประมาณ 3x3 ในแผนที่ ที่มีมอนเตอร์ BOSS
 •     

 •      13. ปรับปรุงเมื่อมอนเตอร์ประเภท Mini Boss & Boss MVP
 • แก้ไข เมื่อมอนเตอร์ประเภท Mini Boss & Boss MVP ตายจะประกาศทั่วเซิร์ฟเวอร์


 •      14. ย้ายมอนเตอร์ Mastering
 • ย้ายมอนเตอร์ Mastering จาก moc_fild03 ไปอยู่ที่ mjolnir_10
 •     

 •      15. เพิ่มสิทธิ์สถานะ VIP
 • มีโอกาสได้รับไอเท็ม Strawberry เมื่อสังหารมอนเตอร์ทุกชนิด
 •     

 •      16. เพิ่มสีชื่อลงใน Cashshop
          

 •      17. ปรับตารางการเก็บ EXP Guild ให้ใช้ของแพทซ์ Renewal ( ยกเลิก )
 • อ้างอิงข้อมูลจาก https://ratemyserver.net/index.php?page=misc_table_exp&op=19
 •     

 •      18. ปรับพื้นที่ ร้านค้าหัวเครดิต
 • บริเวณร้านค้าหัวเครดิต หากตัวละครไม่มีหัวเครดิต จะไม่สามารถตั้งห้องได้
 •     

 •      19. เพิ่มชุด Summer
      

 •      20. ปรับการคราฟลูกธนู สกิล Arrow Crafting ของอาชีพ Archer ใหม่
 • Crystal Blue คราฟได้ Crystal Arrow จาก 150 ea เป็น 450 ea
 • Wind of Verdure คราฟได้ Arrow of Wind จาก 150 ea เป็น 450 ea
 • Green Live คราฟได้ Stone Arrow จาก 150 ea เป็น 450 ea
 • Mystic Frozen คราฟได้ Crystal Arrow จาก 450 ea เป็น 1,800 ea
 • Rough Wind คราฟได้ Arrow of Wind จาก 450 ea เป็น 1,800 ea
 • Great Nature คราฟได้ Stone Arrow จาก 450 ea เป็น 1,800 ea


 • การใช้ไอเท็มบางชนิดในการอัพเดทแพทซ์เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนการตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  แต่ทั้งนี้ยังคงยึดถือตามนโยบายแนวทางของเซิร์ฟเวอร์คงความคลาสสิค ไม่มีไอเท็มคุณสมบัติที่เหลื่อมล้ำมากเกินไป