สร้างเมื่อ :
Refine UI System

ระบบอัพเกรดอุปกรณ์สวมใส่และอาวุธ

ระบบตีบวก UI แบบสมัยใหม่ ผู้เล่นจะสามารถเห็น % การตีบวกไอเท็มตามข้อมูลจริง ไม่มีหลอกลวง และเมื่อตีบวกไอเท็มสำเร็จระบบจะทำการประกาศทั่วเซิร์ฟเวอร์


อัพเกรดอุปกรณ์ด้วย แร่ Phracon | Emveretarcon | Oridecon | Elunium

Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
อาวุธ Lv.1 95% 90% 75% 60% 55% 40% 35% 25% 15% 10%
อาวุธ Lv.2 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 25% 15% 10%
อาวุธ Lv.3 90% 80% 65% 50% 45% 35% 30% 20% 15% 10%
อาวุธ Lv.4 90% 80% 60% 50% 40% 35% 30% 20% 15% 10%
ชุดเกราะ 85% 70% 60% 50% 45% 30% 20% 15% 10% 5%
 • อาวุธเลเวล 1 - ใช้เงินจำนวน 1,000 Zeny ในการตีบวก
 • อาวุธเลเวล 2 - ใช้เงินจำนวน 2,000 Zeny ในการตีบวก
 • อาวุธเลเวล 3 - ใช้เงินจำนวน 5,000 Zeny ในการตีบวก
 • อาวุธเลเวล 4 - ใช้เงินจำนวน 20,000 Zeny ในการตีบวก
 • ชุดเกราะ - ใช้เงินจำนวน 5,000 Zeny ในการตีบวก

ระบบโบนัสตีบวก - Bonus Refine Pass (เฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น)
     

 • เมื่อผู้เล่นทำการสวมใส่อุปกรณ์ที่มีการตีบวก "ครบทั้งตัว" จะได้รับโบนัสดังนี้
 • สวมใส่อุปกรณ์ +4 ครบทั้งตัว
 • Drop +1% , Exp +1%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +5 ครบทั้งตัว
 • Drop +2% , Exp +3%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +6 ครบทั้งตัว
 • Drop +3% , Exp +4% , เพิ่มโจมตีกึ่ง +1% , ป้องกันกึ่ง +1%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +7 ครบทั้งตัว
 • Drop +4% , Exp +5% , เพิ่มโจมตีกึ่ง +2% , ป้องกันกึ่ง +2%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +8 ครบทั้งตัว
 • Drop +5% , Exp +6% , เพิ่มโจมตีกึ่ง +3% , ป้องกันกึ่ง +3%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +9 ครบทั้งตัว
 • Drop +6% , Exp +7% , เพิ่มโจมตีกึ่ง +5% , ป้องกันกึ่ง +5%

 • สวมใส่อุปกรณ์ +10 ครบทั้งตัว
 • Drop +7 , Exp +8% , เพิ่มโจมตีกึ่ง +7% , ป้องกันกึ่ง +7%

เพิ่มความสามารถให้กับอาวุธประเภท Staff
 • เงื่อนไขการได้รับค่าสถานะ Matk เฉพาะอาวุธประเภท Staff เท่านั้น
 • อาวุธ Staff เลเวล 1 ทุกๆ การตีบวกจะได้รับ +2 Matk
 • อาวุธ Staff เลเวล 2 ทุกๆ การตีบวกจะได้รับ +3 Matk
 • อาวุธ Staff เลเวล 3 ทุกๆ การตีบวกจะได้รับ +5 Matk
 • อาวุธ Staff เลเวล 4 ทุกๆ การตีบวกจะได้รับ +7 Matk

 • ยกตัวอย่าง อาวุธ Staff เลเวล 1
 • ระดับตีบวก +1 จะได้รับ +3 Matk
 • ระดับตีบวก +2 จะได้รับ +5 Matk
 • ระดับตีบวก +3 จะได้รับ +7 Matk
 • ระดับตีบวก +4 จะได้รับ +9 Matk
 • ระดับตีบวก +5 จะได้รับ +11 Matk
 • ระดับตีบวก +6 จะได้รับ +13 Matk
 • ระดับตีบวก +7 จะได้รับ +15 Matk
 • ระดับตีบวก +8 จะได้รับ +17 Matk
 • ระดับตีบวก +9 จะได้รับ +19 Matk
 • ระดับตีบวก +10 จะได้รับ +21 Matk

 •