สร้างเมื่อ :
VIP ได้อะไรบ้าง ?

VIP Member


  •      ข้อมูลสมาชิก VIP ได้อะไรบ้าง
  •     

  • Exp Rate +20%
  • Drop Rate +10%
  • SP Recovery +1%
  • ตายเสีย -1% (จากปกติ -2%)
  • เพิ่มคลังเก็บของเป็น 600 ช่อง
  • สร้างตัวละครสูงสุด 15 ตัว
  • ได้รับสิทธิ์โบนัส Refine Pass